21 maja, 2020

Co grozi za niespłacenie chwilówki?

By marcin

Masz problem z terminowym uregulowaniem chwilówki? Ta szybka pożyczka jest wygodnym sposobem na uzupełnienie braków w portfelu, jednak spóźnienie się z jej zwrotem może mieć przykre konsekwencje. Sprawdź, z czym dokładnie wiąże się brak spłaty chwilówki w wyznaczonym terminie i co zrobić, by uniknąć związanych z tym kłopotów.

Chwilówki to niewielkie pożyczki gotówkowe, które można zaciągnąć bez wychodzenia z domu. Wystarczy mieć dowód osobisty oraz własne konto bankowe, by w kilka minut zasilić je potrzebną sumą pieniędzy. W zależności od firmy można pożyczyć od 100 do nawet 15000 złotych. Termin spłaty zobowiązania wynosi zazwyczaj 30 dni. W tak krótkim czasie należy zwrócić pożyczone środki wraz z odsetkami i prowizją. Niestety każdy kolejny dzień spóźnienia się z płatnością uruchamia lawinę konsekwencji.

Reakcja pożyczkodawcy na brak spłaty chwilówki – etapy windykacji

Ze względu na krótki termin spłaty chwilówki pożyczkodawcy starają się nie dopuścić do opóźnień, dlatego już na kilka dni przed terminem wymagalności pożyczki wysyłają klientom wiadomości SMS lub e-mail przypominające o zbliżającej się płatności. Jeżeli mimo to klient nie ureguluje zobowiązania w terminie, uruchamiana jest procedura windykacyjna. Może ona wyglądać odmiennie w poszczególnych firmach, ale zazwyczaj składa się z etapów wymienionych poniżej.

Windykacja polubowna

Brak spłaty chwilówki nie zawsze wynika ze złej woli pożyczkobiorcy – czasami zdarza się po prostu przeoczenie terminu, ale czasami chodzi o nieposiadanie wystarczającej ilości środków na wywiązanie się z płatności. Właśnie dlatego pierwszą reakcją pożyczkodawcy na opóźnienie jest próba ustalenia jego przyczyny oraz polubownego rozwiązanie problemu.

Najpierw do klienta zostają wysłane monity przypominające o płatności – najczęściej SMS-em oraz e-mailem. Jeżeli w ciągu kolejnych 2-3 dni nie nastąpi uregulowanie zaległości, pożyczkodawca najczęściej próbuje nawiązać bezpośredni kontakt telefoniczny z klientem. Podczas rozmowy z nim stara się ustalić nowy termin uregulowania pożyczki. Czasami oferuje możliwość rozłożenia spłaty na raty.

Niewywiązanie się z ustalonego nowego terminu spłaty zobowiązania powoduje wszczęcie kolejnych kroków windykacyjnych. Są one najczęściej wyjaśnione w wezwaniu do zapłaty, jakie zostaje przesłane pożyczkobiorcy listem na adres domowy. W piśmie tym wskazany jest ostateczny termin do uregulowania zaległości, a także konsekwencje dalszej zwłoki w płatności.

Przekazanie sprawy do windykacji zewnętrznej

Windykacja polubowna może trwać do kilku tygodni, jednak nie zawsze jest prowadzona przez firmę pożyczkową. Mniejsze firmy niemające rozbudowanych działów windykacji często przekazują sprawę niespłaconej pożyczki do firmy windykacyjnej lub od razu kierują ją na drogę postępowania sądowego. Zdarza się również, że wierzytelność zostaje sprzedana innemu podmiotowi – wówczas ma on pełne prawo do dochodzenia roszczenia na swój rachunek i może to robić zarówno polubownie, jak i sądownie.

Postępowanie sądowe i egzekucyjne

Skierowanie sprawy do sądu jest rozwiązaniem stosowanym w sytuacji, gdy dłużnik uporczywie zwleka ze spłatą zadłużenia. Dla firm pożyczkowych uzyskanie sądowego nakazu zapłaty jest dzisiaj bardzo proste, ponieważ wniosek o jego wydanie mogą zgłosić online do e-sądu w ramach tzw. Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Odbywa się ono zdalnie bez tradycyjnej rozprawy na sali sądowej i pozwala dość szybko uzyskać nakaz, który może potem zostać skierowany do komornika.

Inne konsekwencje braku spłaty chwilówki

Brak spłaty chwilówki w wyznaczonym terminie grozi nie tylko wszczęciem postępowania windykacyjnego, ale również wiąże się z następującymi konsekwencjami:

  • naliczeniem odsetek za opóźnienie za każdy dzień zwłoki – pożyczkodawcy mogą naliczać maksymalne odsetki za opóźnienie (od 9 kwietnia 2020 roku wynoszą one 8%),
  • naliczenie kosztów windykacji – dotyczy to w szczególności kosztów postępowania sądowego i komorniczego,
  • wpisanie do rejestru dłużników BIG (np. KRD lub ERIF) – pod warunkiem, że dług przekracza 200 zł i jest wymagalny od co najmniej 60 dni, a dłużnik otrzymał minimum 30 dni wcześniej wezwanie do zapłaty z informacją o możliwości dokonania wpisu,
  • pogorszenie historii kredytowej w BIK – zarówno opóźnienie w spłacie chwilówki, jak i toczące się postępowanie windykacyjne może być odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej i wpływać negatywnie na historię kredytową.

Osoby nieprzestrzegające terminów spłaty swoich zobowiązań narażone są także na problemy z zaciąganiem kredytów w przyszłości. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji posiadania negatywnych wpisów w BIK i BIG. Wówczas można liczyć jedynie na chwilówki dla zadłużonych udzielane przez firmy niesprawdzające tych baz.

Ponieważ brak spłaty chwilówki prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji, warto dobrze się zastanowić się nad swoimi możliwościami finansowymi jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy zdołamy zgromadzić gotówkę na spłatę pożyczki w określonym terminie, lepiej zrezygnujmy z jej wzięcia. W przypadku, gdy jednak się na to zdecydujemy, warto pamiętać, że większość firm pożyczkowych oferuje rozmaite usługi pozwalające uniknąć windykacji w sytuacji braku środków. Jest to przede wszystkim odpłatne przedłużenie terminu spłaty lub refinansowanie.